PRYWATNOŚĆ

Drodzy Państwo

Podczas wymiany korespondencji elektronicznej z naszą spółką przekazują nam Państwo pewne dane osobowe, których stajemy się administratorem. Są to na przykład informacje przekazane w formularzach zamieszczonych na naszej stronie WWW, jak również informacje zawarte w Państwa stopce e-mail. Poniżej znajdą Państwo informację na jakich zasadach przetwarzamy te dane.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie Impakt S.A. z siedzibą pod adresem ul. Stanisława Lema 16, 62-050 Mosina, KRS numer 0000585900 (spółka dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres [email protected].

JAKIE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZAMY?

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • imiona i nazwiska,
  • adres email
W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

  • kontaktu Administratora z Państwem w sprawach związanych z przesłanym formularzem
NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowiła wyrażona przez Państwa zgoda w formie pisemnej lub elektronicznej.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą. Dane mogą być również być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych oraz usług transportowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania Państwa współpracy z Administratorem bądź współpracy pomiędzy Administratorem, a podmiotem, dla którego Państwo pracują, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

JAK WYCOFAĆ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres [email protected] z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani wycofać zgodę.